Helena Fabian

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Social medicine/CHAP

Email:
helena.fabian[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6645
Mobile phone:
+46 73 4697152
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 Uppsala

Short presentation

I am an associate professor and a district nurse. My thesis at the Karolinska Institutet about parenting support in the maternal- and child health care in Sweden showed a need for evidence-based methods. As a researcher I have been evaluating the implementation of structured instruments measuring child mental health at the CHC, and manual based parenting support to parents of children 0-5-years. I mainly teach in the nursing- and district specialist nursing program.

Video presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag började arbeta som sjuksköterska på Akademiska sjukhuset inom medicin och hjärtsjukvård. Mina doktorandstudier ledde mig in på föräldrastöd till föräldrar med små barn och jag har studerat den föräldrautbildning som ges inom mödra- och barnhälsovård och varit projektledare i en utvärdering av det manualbaserade föräldrastödsprogrammet Triple P som erbjuds föräldrar med förskolebarn. I forskargruppen CHAP har jag tillsammans med andra forskare utvärderat och implementerat metoder att upptäcka psykisk ohälsa och kommunikationsproblem hos små barn inom barnhälsovården på BVC i Uppsala län. Sedan 2020 är jag universitetslektor på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. På sjuksköterskeprogrammet är jag bland annat ansvarig för kursmomenten i förbättringskunskap för kvalitetsutveckling.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sedan 2011 har jag min forskning i forskargruppen CHAP, Child Health and Parenting.

I CHAP var jag projektledare i studien Fokus Barn och Föräldrar under 2013-2017.

Sedan 2020 har jag i mitt lektorat en förenad befattning i Nära vård och hälsa, Region Uppsala. Där bedriver vi bland annat studier om föräldrars upplevelser av vård och föräldraskap under covid-19-pandemin.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Helena Fabian