Bengt Domeij

Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
bengt.domeij[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7692
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar huvudsakligen om juridiken kring uppkomst och spridning av ny teknik. Patent spelar en stor roll, men också licensieringsmöjligheter och regler kring företagshemligheter. Jag har även fokuserat på hur villkor i anställningsavtal, särskilt konkurrensklausuler, kan begränsa spridning av ny teknik. Se närmare detaljerat CV med publikationslista.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Född 1967

Jur. dr 1998

Docent 1999

Professor Uppsala Universitet sedan 2010

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Bengt Domeij