Anna Sahlée

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Email:
anna.sahlee[AT-sign]nordiska.uu.se
Telephone:
+4618-471 6332
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag intresserar mig för språk och utbildning, textforskning, berättande text, litteracitet och flerspråkighet, grammatik, textvisualisering och språkpsykologi.

Jag är fil.dr och universitetslektor i nordiska språk och för närvarande är jag också studierektor för våra grund- och förutbildningar i svenska som andraspråk.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Sahlée