Anna Qureshi

Financial Administrator at Department of Physics and Astronomy, Administration and Services

Email:
Anna.Qureshi[AT-sign]physics.uu.se
Telephone:
+4618-471 5979
Mobile phone:
+46 72 9999842
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 516
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är ekonomiadministratör och arbetar främst med den gemensamma delen av grundutbildningen samt som projektadministratör och projektekonom för det EU-finansierade samverkansprojektet Kalla magneter. Jag sköter även administrationen kring sammanträdena med institutionsstyrelsen och för protokoll.

Jag har en magisterexamen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har dubbelexamen i följande ämnen:

1. Magisterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet, examensår 2003.

2. Kandidatexamen i utredningskriminologi, Högskolan i Gävle, examensår 2020.

Jag har flerårig erfarenhet av främst redovisningsarbete men även löne- och personaladministration inom den statliga sektorn, mestadels från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Under studietiden i Uppsala var jag mycket engagerad i Gästrike-Hälsinge nation, bland annat som heltidsanställd ekonomiansvarig.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Qureshi