Maja Marsling Bäckvall

Librarian at University Library, Subject Libraries; Almedal Library

Email:
maja.backvall[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+46-498 299042
Mobile phone:
+46 73 4697568
Visiting address:
Almedalsbiblioteket
Cramérgatan 5
621 57 VISBY
Postal address:
Almedalsbiblioteket
Box 1121
621 22 VISBY

Librarian at University Library, Learning and Research Support Division

Email:
maja.backvall[AT-sign]ub.uu.se
Telephone:
+46-498 299042
Mobile phone:
+46 73 4697568
Visiting address:
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postal address:
Box 510
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag jobbar som undervisande bibliotekarie på Campus Gotland. I grunden är jag språkhistoriker (disputerade i nordiska språk 2013) och har även jobbat som svensklektor i USA och som ortnamnsutredare på Lantmäteriet. Även intresserad av digital humaniora i olika former samt spelutveckling.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maja Marsling Bäckvall