David Isaksson

Lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
david.isaksson[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6564
Mobile phone:
+46 73 4697610
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Keywords: kvalitet konkurrens primärvård upphandling vårdval

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskning

Forskningsintressen

Min forskning fokuserar kring områden rörande marknadsskapande inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. När offentliga beställare väljer att privatisera ett äldreboende genom upphandling eller skapar ett vårdvalssystem skapas en marknad som kan se ut på olika sätt. Med hjälp av kvalitetskrav och ersättningssystem försöker kommuner och landsting att skapa en incitamentsstruktur som gynnar vissa värden såsom hög kvalitet och jämlik tillgång till vård. I mitt doktorandarbete kommer jag att undersöka dels hur detta görs, dels vilka effekter detta för med sig.

Pågående projekt

Undervisning

Jag undervisar på masterprogrammet i folkhälsa och sjuksköterskeprogrammet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.