Hassan Sharif

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
hassan.sharif[AT-sign]edu.uu.se
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

PhD. Sociology of Education and Senior Lecturer in Child- and Youth Studies

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

https://www.researchgate.net/profile/Hassan-Sharif-2?fbclid=IwAR3EOF0D9WW1eXd-h5tlOwUeq3AwldFqg8pjr1AFDCHmgjMpvT4tQGD9zlg

https://www.uu.se/nyheter/artikel/?id=14436&typ=artikel&fbclid=IwAR3sat5N0Cy9G6CawsF3ktp6ct2eDdrPrm7XAtK2RzPWGfyCJK9_vrRmj-E

https://www.lararen.se/nyheter/modersmalsundervisning/politikerna-behover-fact-checking-om-modersmal?fbclid=IwAR2uFqVXdezlMfWvxXYHUEOvzSOKDdiOVG6HxBHPlUl18xCFhC_RSSl_Wx8

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/artiklar-om-forskning/nyanlandas-kunskap-och-erfarenheter-tas-inte-till-vara?fbclid=IwAR33wrzxqR9sJAlJpUM0NcACDhw7i_LUZpSd_qdWZENenlb1-jIyyrOYSpg

https://www.forumforsamverkan.uu.se/insatsomrade-nyanlanda/?fbclid=IwAR0d4etkF-_SvRBPqI6MzGUA2Jy2LjHuxiE_goeJBiXfLLs2Ym7a60te8fE

https://issuu.com/universen/docs/universen_nr_5_2017/12

Reath Warren, A. & Sharif, H. (2019). Modersmål eller svenska – eleverna vill ha både och. I Lärarnas Tidning. 19.02.21. https://lararnastidning.se/modersmal-eller-svenska-eleverna-vill-ha-bade-och/

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om ungdomar och unga vuxna med migrationserfarenhet och deras möte med det svenska utbildningssystemet. Jag är särskild intresserad av hur faktorer som klass, kön och etnicitet samt kulturella tillhörigheter inverkar på olika individers och sociala gruppers praktiker i och utanför olika introducerande utbildningar för nyanlända gymnasieungdomar och unga vuxna, liksom utbildningarnas socialiserande verkningar.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Hassan Sharif