Karin Fängström

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Social medicine/CHAP

Email:
karin.fangstrom[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6576
Mobile phone:
+46 73 4697782
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 Uppsala

Short presentation

I am a licensed psychologist and have done my PhD in CHAP. My research concerns preschool children and I am involved in several projects where children make their voices heard. This can be about children's experiences of their home situation or how they feel about interventions in care or welfare. I am also responsible for developing and evaluating a new health service model for early intervention for children aged 1.5-6 years with neurodevelopmental problems.

Keywords: ptsd barn intervjumetoder trauma in my shoes teaching recovery techniques flykting förhör

Young children often have difficulty in having their voices heard with regard to questions that concern them, for example, how they experience interventions within preventative care and healthcare. Therefore, it is important to find simple and good methods to be able to evaluate the interventions from the child’s perspective.

In My Shoes (IMS) is a computer-assisted interview tool developed specifically to help children talk about their experiences and emotions in different situations and with different people. The trained interviewer uses the computer program together with the child as the same time as questions are posed and the child responds.

I my project, we have investigated the feasibility and validation of IMS through interviewing children aged 4-5 years old about what they remember from their latest visit at the Child Health Center. In the first study, we explored the feasibility of IMS. In the second study, we validate IMS through comparing the IMS interviews with standard verbal interviews. The third study aims to investigate the subgroup of shy children and if they benefit from being interviewed with IMS. The fourth study will examine the interaction between the child and the interviewer in the interviews.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

De yngre barnen har ofta svårt att göra sina röster hörda i frågor som rör dem, t.ex. hur de upplevt insatser inom hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att hitta enkla och bra metoder för att kunna utvärdera insatserna ur barnens perspektiv.

In My Shoes är ett datorbaserat intervjuverktyg som är anpassat för barn och som kan hjälpa dem att prata om sina upplevelser och känslor i olika situationer och med olika personer. Den som intervjuar använder datorn tillsammans med barnet samtidigt som frågor ställs och barnet berättar.

I mitt projekt har vi undersökt användbarheten och validiteten av In My Shos genom att intervjua fler än 80 barn i ålder 4-5 år. De publicerade studierna visar att In My Shoes ger tillförlitliga och fullständiga utsagor (Fängström et al., 2016). Metoden är i det avseendet jämförbar med den metod som idag anses som gold standard vid förhör med barn (Fängström, 2017). In My Shoes verkar också särskilt kunna hjälpa blyga och svårkommunicerade barn att prata mer (Fängström, Salari, Eriksson, & Sarkadi, 2017). Vid närmare undersökningar av innehållet i barnens utsagor framkom att barnen kunde berätta både detaljerat och nyanserat om sina upplevelser (Bokström, Fängström, Calam, Lucas, & Sarkadi, 2016). I en separat studie har vi också undersökt om och hur intervjumetoden som används vid förhör med barn kan hjälpa barnen att berätta om negativa emotionella upplevelser. Det visade sig att metoden generellt inte hjälper barn att berätta om upplevelser av obehag och smärta.

De nuvarande projekt som jag arbetar med rör en utvärdering av föräldrastödsprogrammet Triple P från de yngre barnens perspektiv via intervjuer med In My Shoes. Jag arbetar också med flyktingbarns psykiska hälsa och en insats som heter Teaching Recovery Techniques.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Fängström