Karin Sandell

Head of unit at National Centre for Knowledge on Men's Violence Against Women

Email:
karin.sandell[AT-sign]nck.uu.se
Telephone:
+4618-6119868
Mobile phone:
+46 70 1679060
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, våld i samkönade relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck.

I uppdraget ingår att arbeta med metodutveckling, information, utbildning, kunskapssammanställning och forskning samt att erbjuda våldsutsatta kvinnor stöd.

NCK:s kliniska enhet vid Akademiska sjukhuset driver kvinnofridsmottagningen och den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Sandell