Christina Nehlin Gordh

Associate professor at Department of Medical Sciences, Psychiatry

Email:
christina.nehlin.gordh[AT-sign]neuro.uu.se
Telephone:
+4618-6112034
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar inom beroendepsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, främst med forsknings- och utvecklingsprojekt. Mina pågående projekt handlar alla om att utveckla vården och de förebyggande insatserna för att förhindra att komplicerade beroendetillstånd uppstår.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Christina Nehlin Gordh