Ronnie Pingel

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Statistics

Email:
ronnie.pingel[AT-sign]statistik.uu.se
Telephone:
+4618-471 1042
Visiting address:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10

Postal address:
Box 513
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har sedan 2004 arbetat med statistik och olika typer av statistiska undersökningar. År 2014 disputerade jag i statistik vid UU, för att därefter arbeta som statistiker på Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, UU. 2018 återvände jag, som universitetslektor, till Statistiska institutionen, UU. Mitt huvudsakliga forskningsintresse är kausal inferens, epidemiologi och biostatistik. Juli 2020 tillträdde jag som prefekt för Statistiska institutionen.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Ronnie Pingel