Torbjörn Hortlund

Lecturer at Department of Education

Email:
torbjorn.hortlund[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 1673
Mobile phone:
+46 70 8969080
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har arbetat med rektorsutbildning vid Uppsala universitet sedan 2007 och undervisar på Rektorsprogrammet och FFR (Fortbildning för rektorer). Jag har en kemistexamen och är legitimerad gymnasielärare i kemi och matematik med flera års erfarenhet som lärare och rektor i grundskola och gymnasieskola. Andra värdefulla erfarenheter är olika skolutvecklingsprojekt, lokalt och nationellt, på uppdrag av Skolverket och Myndigheten för skolutveckling (MSU).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.