Anna-Karin Gunnarsson

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Surgical Sciences, Nursing Research

Email:
Anna-Karin.Gunnarsson[AT-sign]surgsci.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999443
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Arbetar som universitetslektor vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper. Jag arbetar i Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning kirurgisk vård samt i inriktningsövergripande kurser. Tillhör forskargruppen Omvårdnad inom kirurgisk vård och högteknologisk vård där fokus ligger på personcentrerad vård, ramverket Fundamentals of Care och patientdelaktighet. Jag arbetar inom inCHARGE. Forskningsområden: personcentrerad vård, kompetens och professionsutveckling.

Akademiska meriter: PhD, RN

Keywords: fundamentals of care personcentrerad vård evidensbaserad praktik kompetensförsörjning specialistsjuksköterskeprogrammet omvårdnad kirurgisk omvårdnad grundläggande omvårdnad

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som kursansvarig och examinator inom inriktning kirurgisk vård i specialistsjuksköterskeprogrammet. Undervisar även i inriktningsövergripande kursen Vårdvetenskaplig teori och metod samt handleder och examinerar examensarbeten i inriktningarna anestesisjukvård, operationssjukvård, intensivvård, ambulanssjukvård och kirurgisk vård.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsprogrammet InCHARGE

Det övergripande syftet är att uppnå personcentrerad vård och utforma interventioner som leder till att sjuksköterskors kompetens tillvaratas. Gruppen studerar hur en personcentrerad vård kan uppnås inom den högteknologiska vården för patienter som har komplexa sjukdomstillstånd och i pre- och postoperativ vård med stöd av ramverket Fundamentals of Care. För att uppnå detta studeras organisation, struktur och förutsättningar för omvårdnad. Forskningsprojekten bedrivs inom gruppen och i tvärprofessionellt samarbete

InCHARGE: Innovations to utilize nurses’ competence and achieve person-centered care – theory goes to practice

Andra pågående projekt:

A national mapping of nurse recruitment ads in Sweden

Tillämpning av ett teoretiskt ramverk i undervisning på avancerad nivå. En kvalitativ studie.

Utebliven omvårdnad: munvård och munhälsa.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna-Karin Gunnarsson