Linus Johnsson

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics & Bioethics (CRB)

Email:
linus.johnsson[AT-sign]crb.uu.se
Mobile phone:
+46 70 6514225
Visiting address:
BMC, Box 564, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

Linus Johnsson is a medical doctor, resident of family medicine, and bioethicist. His doctoral thesis investigated trust in biobank research. His current main project is "GPs conceptions of quality in family medicine: a Grounded Theory project" which he conducts together with Lena Nordgren. Linus Johnsson also supervises medical students. He is a member of the Standing Committee for Quality Improvement and Patient Safety of the Swedish College of General Practice (SFAM-Q) since March 2014.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Kvalitet ur ett allmänläkarperspektiv: en Grounded Theory-studie

Projektet bedrivs tillsammans med Lena Nordgren (https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N13-339).

Syftet med detta projekt är att utveckla en teori om kvalitet bestående av ett klarläggande av kvalitetsbegreppet ur allmänläkarens perspektiv samt en empirisk redogörelse för vilka utmaningar allmänläkare möter när de söker skapa kvalitet i sitt arbete och hur de löser dessa.

Datagenerering sker genom ostrukturerade djupintervjuer med allmänläkare och observationer av deras interaktioner med patienter, medarbetare och andra aktörer. I enlighet med Grounded Theory-metodologin sker datagenerering, analys och teoriutveckling parallellt och iterativt. Deltagarna rekryteras genom olika allmänläkarnätverk. Vi närmar oss först de deltagare och kontexter som har störst potential att generera rika beskrivningar, för att senare rikta oss mot dem som bäst täcker in luckor i den framväxande teorin.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Linus Johnsson