Dessislava Stoeva-Holm

Professor at Department of Modern Languages, German

Email:
Dessislava.Stoeva.Holm[AT-sign]moderna.uu.se
Telephone:
+4618-471 1333
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postal address:
Box 636
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Innehavare av lärostolen i tyska. Dessislava Stoeva-Holms forskning kännetecknas av ett övergripande intresse för det tyska språket som kulturyttring. Genom att anlägga ett semantiskt, pragmatiskt och kognitivt perspektiv synas hur språket används för att bedöma människors beteende, att tala om känslor, samt att skapa tillhörighet.

Keywords: semantics pragmatics word formation emotion • cultural analysis metaphors

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.