Oscar Pripp

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Employees

Email:
oscar.pripp[AT-sign]etnologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 2286
Mobile phone:
+46 70 1679070
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

Associate professor at Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology; Employees

Mobile phone:
+46 70 1679070
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 631
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är lektor, docent, i etnologi och studierektor på grundutbildningen. Min forskning är inriktad på frågor om mångfald och migration. Under senare år har det framförallt handlat om mångfald inom kultursektorn, t.ex. de statliga kulturinstitutionerna. Det nuvarande forskningsprojektet är inriktat på musikens betydelse inom föreningar bildade på etnisk eller nationell grund. I övrigt arbetar jag aktivt med organisationers mångfaldsarbete, till exempel inom skolvärlden.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Oscar Pripp