Hannes Bohman

Associate professor at Department of Medical Sciences, Child and Adolescent Psychiatry

Email:
hannes.bohman[AT-sign]neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10

Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade 2012 i Uppsala i Barn och Ungdoms Psykiatri i ämnet: Långtids uppföljning av tonårsdepression.

För närvarande är jag aktiv i 3 projekt.

Tidiga tecken på kärlsjukdom hos barn och ungdomar med psykos- och bipolär sjukdom.

Hälsoekonomisk analys för att främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Ett samarbete mellan UUoch Örebro Universitet.

Familjerelationer och familjekonflikters betydelse för långsiktig psykisk och kroppslig hälsa. Samarbete mellan UU och Stockholms universitet

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Hannes Bohman