Marta Lomnytska

Affiliated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Reproductive Health

Email:
marta.lomnytska[AT-sign]kbh.uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är tumörkirurg för gynekologisk cancer. Min forsknings huvudintresse är äggstockscancer. Jag bedriver projekt som handlar om kirugiska strategier vid primär och recidiverad äggstockscancer samt prediktion av postoperativa komplikationer. Jag är PI för analys av hyperterm intraperitoneal cytostatika behandling vid äggsockscancer i OVHIPEC-2 fas III internationell randomiserad klinisk studie. Jag bedriver studien över trombocytproteinmarkörer för diagnostik och uppföjlning av äggstockscancer.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.