Stina Fernqvist

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of social work, Faculty

Email:
stina.fernqvist[AT-sign]uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999658
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Short presentation

I have been involved in several research projects that explores the relationship between socially and financially challenged families and the welfare state, from different perspectives and points of departure. Since 2022 I hold a position as senior lecturer at the Department for Social Work where I am also the director of doctoral studies.

Academic merits: FD, docent

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i sociologi 2013 på avhandlingen "En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten". Avhandlingens syfte var att utforska och analysera barns erfarenheter av fattigdom som en del av deras identitetsskapande samt synliggöra hur deras aktörskap kan förstås som en strategi för att hantera sin situation. Jag har sedan dess arbetat med flera projekt som rör familjers interaktioner med välfärdsstaten, ofta med utgångspunkt i ekonomisk utsatthet i någon form. 2014 tilldelades jag post-docbidrag från Forte för att utforska hur föräldraansvar definieras och hanteras i ärenden som aktualiserar vräkningsrisk. Jag har efter det i flera projekt utforskat hur möjligt våld i nära relation kommuniceras i myndighetsinteraktioner rörande underhåll till separerade föräldar och kommer 2024-2026 att tillsammans med docent Marie Flinkfeldt (UU) arbeta vidare på detta område i ett projekt med finansiering av Forte (2023-00645).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Stina Fernqvist