Andreas Hedberg

Affiliated Researcher at Department of Literature and Rhetoric

Email:
Andreas.Hedberg[AT-sign]littvet.uu.se
Telephone:
+4618-471 6186
Fax:
018-471 6187
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

Associate professor/Reader of Literature.

Research interests: critique of modernity, canon studies, world literature, translation studies, narratology, rhetoric.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Född i Göteborg 1979.
  • FM efter studier vid Université de Bourgogne, Dijon (Lettres modernes), Göteborgs universitet (estetik) och Linköpings universitet (Kulturvetenskapligt program).
  • Journalistexamen från JMK, Stockholms universitet.
  • Anställningar som nyhetsreporter, främst vid Sveriges Radio och Östgöta-Correspondenten.
  • Antagen till forskarutbildningen 2007.
  • FL 2009
  • FD 2012
  • Docent 2020

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.