Monika Hodik

Senior research engineer at Department of Immunology, Genetics and Pathology, Facilities; BioVis

Email:
monika.hodik[AT-sign]igp.uu.se
Mobile phone:
+46 72 9999195
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 20
752 37 Uppsala
Postal address:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Bistår kunder inom biologiska/medicinska fältet med råd och hjälp med elektronmikroskop experiment. Genomför inbäddning av preparat, bildanalys samt ansvarar för underhåll av instrument.

Se BioVis hemsida för vidare information om tekniker, pris- och kontaktuppgifter:

https://www.biovis.uu.se/

Keywords: biovis elektronmikroskop transmissionselektronmikroskop immunoguld negative staining exosome em tem immunocytokemi

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.