Birsel Karakoç

Professor at Department of Linguistics and Philology

Email:
Birsel.Karakoc[AT-sign]lingfil.uu.se
Telephone:
+4618-471 5173
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 635
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2016 Professor of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2011 Associate Professor (Docent) of Turkic Languages, Uppsala University, Sweden.

2001 PhD in Turcology, Johannes-Gutenberg University Mainz, Germany.

1989 BA in Turkish Language and Literature, Faculty of Education, Gazi University, Ankara, Turkey.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Main research interests:

Typology of Turkic languages; Morphosyntax, syntax and semantics of Turkic languages (especially Noghay, Turkish, Karakhanid Turkic, Old Anatolian Turkish, Turkish as spoken in Germany, Turkic varieties spoken in Iran); Documentation and description of Noghay; Comparative Turkic linguistics; Contact linguistics

Aktuellt forskningsprojekt: Språkhistorisk analys av ett medelaserbaidjanskt manuskript vid Uppsala universitetsbibliotek

Jag deltar i bearbetningen av en aserbaidjansk översättning av Matteus’ och Johannes’ brev i Nya Testamentet, återgivna i Carolinas handskriftsvolym O. Sp. 39. Lars Johanson, som har bibliotekets tillåtelse att publicera denna volym, kommer inom kort att i samarbete med Éva Á. Csató lämna in texten med en ordlista till trycket. Jag deltar i bearbetningen av det mycket intressanta språkliga materialet för att belysa dess helt unika roll i den turkiska språkhistorien. Därvid utgår jag från min egen långa erfarenhet av jämförande turkologisk ljudlära och filologi och mina kontakter med Lars Johanson.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Birsel Karakoç