Patrik Bremdal

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Law, Professors, Instructors, Researchers

Email:
Patrik.Bremdal[AT-sign]jur.uu.se
Telephone:
+4618-471 7991
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

DLL in Constitutional Law. Researcher and lecturer in Public Law and Constituional Law. Fokus on matters relating to Democracy, Power and Accountability. Interested in the relations between different actors in the public sphere especially relating to parliament and the Government.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Docent i konstitutionell rätt 2022
  • Lektor i offentlig rätt med inriktning mot mänskliga rättigheter 2017
  • Jur dr 2011
  • Jur kand 2004

Intresseområden

Konstitutionell rätt, offentlig rätt, demokratifrågor och mänskliga rättigheter.

Interna uppdrag

Samordnare Uppsala universitets regeringsuppdrag gällande utbildning i mänskliga rättigheter för offentligt anställda

Ledamot av styrelsen för Centrum för genusvetenskap

Ledamot av programrådet för Masterprogram i mänskliga rättigheter

Ledamot i arbetsgruppen för gränsöverskridande utbildningssatsningar (AGUST)

Medlem i Mentorsnätverket

Tidigare bl.a ledamot av Juridiska fakultetsnämnden, ledamot av Juridiska institutionens utbildningsutskott samt Juridiska institutionens forskningsutskott.

Undervisningserfarenhet

Terminskurs 1 och 6

Masterprogram i mänskliga rättigheter

Makt och rätt

Konstitutionell rätt

Democracy and Human Rights

Introduction to Swedish Law

Offentlig upphandling

Lantmäteriprogrammet

Rektorsutbildningen

Uppdragsutbildning inom offentlig rätt och mänskliga rättigheter

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Patrik Bremdal