Mateo Santurio

Business developer at Uppsala University Holding Company

Email:
mateo.santurio[AT-sign]invest.uu.se
Mobile phone:
+46 70 3163572
Visiting address:
Dag Hammarskjölds v. 38, Innovation Hub
75183 Uppsala
Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar är anställd av Uppsala universitet Holding AB. Bolaget ägs av Uppsala universitetet och gör investeringar i bolag baserade på forskningsresultat vid universitetet. När holdingbolaget har investerat kapital i dessa bolag engagerar jag mig i strategi- och affärsutvecklingsfrågor. Jag kan hjälpa till i förhandlingar med företag och med projektstyrning: kapitalfrågor, riskhantering, nätverk etc.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Mateo Santurio