Lena Gunningberg

Visiting professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
lena.gunningberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Associated Researcher at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
lena.gunningberg[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är professor i vårdvetenskap och har tidigare haft min kliniska tjänstgöring som vårdutvecklare på vårdkvalitetsenheten vid Akademiska sjukhuset. Min forskning handlar om patientsäkerhet med fokus på trycksårsprevention. Specifika uppdrag har varit:

- Vetenskapligt råd för Svensk sjuksköterskeförening (www.swenurse.se)

- Expertgrupp Sveriges Kommuner och Regioner (trycksår) (www.skr.se)

- Styrelsemedlem i European Pressure Ulcer Advisory Panel (www.epuap. org)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Lena Gunningberg