Daniel Solling

Research archivist at Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research, Department of archive and research, Uppsala

Email:
daniel.solling[AT-sign]isof.se
Telephone:
+46-70 7106610
Visiting address:
von Kraemers allé 21, Arkivcentrum
Postal address:
Box 135
751 04 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare och projektledare vid Uppsala universitetsbibliotek för det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade projektet Digitalisering och katalogisering av stambokssamlingen vid Uppsala universitetsbibliotek.

Verksamhet vid Institutionen för moderna språk / tyska:

Undervisning: Grammatik och översättning på A- och B-nivån; språkhistoria på B-nivån.
Forskning: Äldre nyhögtysk språkvetenskap, ordbildning och ortografi; medellågtysk syntax; stamboksforskning.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Daniel Solling