Andreas Jarblad

PhD student at Department of Peace and Conflict Research

Email:
Andreas.Jarblad[AT-sign]pcr.uu.se
Telephone:
+46-70 3691713
Mobile phone:
+46 70 3691713
Visiting address:
Gamla Torget 3, 1tr
753 20 Uppsala
Postal address:
Box 514
751 20 UPPSALA

Short presentation

Andreas Jarblad is a doctoral student at the Department of Peace and Conflict Research and an affiliated researcher at the Swedish Institute for North American Studies (SINAS). His research interests primarily include US politics (with a particular focus on foreign and security policy), international negotiation and nuclear weapons in international relations. His thesis examines how various branches of the US government interpreted the threat of the Chinese nuclear program in the 1960s.

Keywords: political economy international negotiation political science human security decision making security studies us foreign policy causes of war us politics foreign policy analysis nuclear weapons swedish politics artifical intelligence healthcare politics public affairs transnational corporations international political economy

Andreas Jarblad är affilierad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier och doktorand vid institutionen för freds- och konfliktforskning. Andreas forskar om hur olika delar av politiska system interagerar i beslutsprocesser och hur sakfrågor prioriteras av staten inom säkerhetspolitik, sjukvårdspolitik och vid teknologiska utvecklingssprång (med fokus på kärnvapen samt artificiell intelligens). Han har också forskat och undervisat i förhandlingsprocesser och politisk ekonomi.Han forskar om hur olika delar av politiska system interagerar i beslutsprocesser och hur sakfrågor prioriteras eller nedprioriteras av staten inom säkerhetspolitik, hälso- och sjukvårdspolitik och i relationen med transnationella företag. Han har också forskat och undervisat om förhandlingsprocesser samt internationell politisk ekonomi.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Andreas Jarblad