Daniel Löwenborg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology

Email:
daniel.lowenborg[AT-sign]arkeologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 1570
Mobile phone:
+46 70 5376093
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 626
751 26 UPPSALA

Researcher at Department of Archaeology and Ancient History, Archaeology

Email:
Daniel.Lowenborg[AT-sign]arkeologi.uu.se
Telephone:
+4618-471 1570
Mobile phone:
+46 70 5376093
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 626
751 26 UPPSALA

Short presentation

Researcher in archaeology, specifically landscape archaeology and GIS, focusing on Iron Age social development in central Sweden. I am interested in methodology and theory regarding the use of geographical information technology in combination with access to large amounts of digital archaeological data and the use of quantitative methods in archaeology.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Tillgång på digital information om arkeologiska lämningar och utgrävningar innebär att det blir möjligt att studera sociala förändringar med nya metoder vilket gör att arkeologer kan ställa nya frågor av mer generell natur. Genom att analysera sammanställningar av stora mängder information kan bättre följa övergripande drag av samhällsutvecklingen, och lättare kombinera dessa analyser med naturvetenskapliga discipliner som kvartärgeologisk och klimatologisk forskning. Genom att använda geografiska informationssystem (GIS) kan man analysera arkeologisk information i dess landskapskontext vilket ger ytterligare viktig kunskap. Därför är tillgång på digital arkeologisk information viktig för den fortsatta utvecklingen av arkeologisk forskning. Jag leder Urdar-projektet, finansierat av RJ (2020-2023) som tillsammans med Riksantikvarieämbetet syftar till att göra GIS-data från RAÄs undersökningar FAIR. Jag var med och initierade den nationella forskningsinfrastrukturen för digital arkeologi, Swedigarch, och leder modulen om GIS och geodata från arkeologiska undersökningar. Tidigare har jag samarbetat med Länsstyrelsen för Östergötland och SND för att börja tillgängliggöra denna typ av information i mindre skala. Under 2014 drev jag ett projekt i samarbete med Trafikverket och länsstyrelser kring sammanställande av arkeologiska undersökningar i GIS inför Ostlänken-projektet.
En av de frågor som dessa metoder kommer kunna bidra till att belysa är i vilken mån konsekvenserna av det stora vulkanutbrottet år 536 CE och ”det kalla decenniet” som följde på det har påverkat den samhälleliga utvecklingen i Skandinavien under den tiden, se exempelvis Löwenborg 2012.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Daniel Löwenborg