Jörgen Mattlar

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Email:
jorgen.mattlar[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2446
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jörgen Mattlar är lektor i didaktik verksam inom förskollärar- och ämneslärarprogrammen/KPU vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Undervisningen och kursledarskap gäller Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Självständigt arbete i förskollärarprogrammet samt kurserna Ledarskap och Utvecklings- och utvärderingsarbete i KPU/ämneslärare.

Jörgen Mattlar är excellent lärare samt mentor i högskolepedagogik och åtar sig gärna mentorsuppdrag.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jörgen Mattlar