Carina Ahlstedt

PhD student at Department of Public Health and Caring Sciences, Health Services Research

Email:
carina.ahlstedt[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husarg. 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

Fil.mag.,leg. ssk, lärarexamen.

Administrativ chef för centraladministrationen och kursadministrationen.

Biträdande prefekt och ansvarig för grundutbildningsorganisationen på Institutionen för folhälso - och vårdvetenskap. Ytterligare ett uppdrag är studierektor för distriktsjuksköterskeprogrammet samt ett antal fristående kurser. Aktuella undervisningsområden är folkhälsa och motiverande samtal.

Keywords: work motivation

Anställningen på Uppsala universitet startade 2004 då huvuduppgiften främst var lärare inom sjuksköterskeprogrammet. Undervisningsområden har bland annat rört sig om omvårdnad, Informationsteknologi, kommunikation, folkhälsa samt diskrimineringsgrunder. Exempel på andra kurser är distansutbildning inom hälsoinformatik i samverkan med IT institutionen och friståendekurs i Motiverande samtal. Under 2011-2015 är ett uppdrag en uppdragsutbildning för primärvården. Utöver läraruppdraget har det alltid ingått kursledaruppdrag i olika omfattning. Lärarutbyten har genomförts vid tre tillfällen med 3 veckor/gång, Thailand(-09) och Vietnam(-11) samt två veckor i Uganda (-13).

Tidigare uppdrag har bland annat varit programsamordnare för sjuksköterskeprogrammet(07-09), lärare på ULL (08-10),utredning om anställarportal (07).Uppdrag som fortfarande pågår är exempelvis studierektorsuppdrag (08-),ledamot i institutionsstyrelsen (08-), representant i universitets nätverk för lika villkor (11-). Bitr.prefekt och huvudansvar för grundutbildningsorganisationen(13-). Administrativ chef för centralorganisationen och kursadministrationen (13-).

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Carina Ahlstedt