Åsa Mackenzie

Professor at Department of Organismal Biology, Physiology and Environmental Toxicology

Email:
asa.mackenzie[AT-sign]ebc.uu.se
Telephone:
+4618-471 6419
Mobile phone:
+46 70 1679569
Visiting address:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 A
Postal address:
Norbyvägen 18 A
752 36 Uppsala

Keywords: mood emotion context non-motor parkinson neurocircuitry neurobiology

I vår forskargrupp är vi intresserade av hur hjärnan reglerar vårt agerande i olika situationer – sett från ett neurobiologiskt perspektiv. Den subtalamiska kärnan (STN) och dopamin/glutamat-signalering från ventrala tegmentala arean (VTA) reglerar både affektiva och kognitiva processer och påverkar också motorik. Funktionen är nedsatt i flera svåra sjukdomar såsom Parkinson, ångest, tvångsbeteende och beroende. Bättre behandling bygger på ökad kunskap om underliggande nervcellskretsar, både anatomisk uppbyggnad och fysiologisk funktion. Vi jobbar med båda dessa aspekter och använder oss av molekylära, histologiska, transgena och optogenetiska metoder. Vi kopplar enskilda nervcellers funktion till hela individens beteende och hur det påverkas av olika sammanhang. Allt för att utröna hjärnans komplexitet i vårt dagliga liv – i hälsa och ohälsa.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Åsa Mackenzie