Åse Hedemark

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of ALM

Email:
Ase.Hedemark[AT-sign]abm.uu.se
Telephone:
+4618-471 2598
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postal address:
Box 625
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för ABM. Jag är också vetenskaplig ledare för forskningsnoden Kultur - demokrati- medborgarskap som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt på hist. fil. fakulteten. Mitt forskningsintresse berör till stora delar folkbibliotek både som verksamhet och institution.Jag har också i både forsknings- och undervisningssammanhang studerat användare av olika informationsförmedlande tjänster såsom bibliotek.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Åse Hedemark