Anna Hamberg

Curator (Leave of Absence) at Uppsala University Museum

Email:
Anna.Hamberg[AT-sign]gustavianum.uu.se
Telephone:
+4618-471 1830+4618-471 7714
Mobile phone:
+46 70 4250335
Visiting address:
Övre Slottsgatan 7 D
SE-75310 Uppsala
Sweden
Postal address:
Museum Gustavianum
Akademigatan 3
SE-75310 UPPSALA
Sweden
Leave of Absence:
2020-09-01 - 2024-06-01

PhD student at Department of Art History

Email:
anna.hamberg[AT-sign]konstvet.uu.se
Mobile phone:
+46 70 4250335
Visiting address:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postal address:
Box 630
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Anna Hamberg är doktorand vid Konstvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och är under tiden tjänstledig från tjänsten som konstantikvarie vid Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Avhandlingsprojektet är inriktat på det sena 1800-talets arkitektur och inredningar med Uppsala universitetshus som främsta studieobjekt.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetshuset i Uppsala invigdes 1887 och är den miljö som står i fokus i avhandlingsprojektet. Det som framförallt intresserar mig är hur man i det här specifika fallet genomgående, i arkitektur och inredning, återanvänder den klassiska antikens ideal i både tanke och form. Det innebär att det är en studie i det sena 1800-talets antikreception och hur det uttrycktes i uppförandet av ett monumentalt universitetshus.

Det sena 1800-talets arkitektur har ofta förändrats eller rivits till följd av modernismens nedsättande värdering av den. Trots det har universitetshuset i Uppsala från 1880-talet, vars stilideal snabbt ansågs som omodernt, förblivit välbevarat och används fortfarande idag för den verksamhet det byggdes för. Byggnaden är en ovanligt sammanhållen miljö från sin tid vad gäller arkitektur, inredning, möbler, måleri och skulptur.

I programmet inför arkitekttävlingen 1877 läser man; Universitetsbyggnaden skall i monumentalt hänseende fullt motsvara universitetets värdighet och fordringar. Samtidigt som huset skulle framstå som ett monument över svensk kultur, bildning och historia skulle det också anpassas till daglig akademisk verksamhet och lärosätets festligheter. Universitetet hade expanderat och högtidliga ceremonier förändrats, något som blev en utmaning för arkitekten att leva upp till. I tidens bildningstanke låg att konsten skulle förädla och fostra sina medborgare och universitetshuset var ett instrument för denna strävan.

I avhandlingen undersöks byggnadsprocessen från idé till invigning och hur resonemanget fördes kring dess gestaltning i relation till dess funktion. Att man under den här tiden inspirerades av äldre stilar är ingen nyhet och så är det även med denna byggnad. Två teman löper genom avhandlingen, dels ett utseendemässigt receptionshistoriskt och dels ett funktionellt performativt. Dessa teman samspelar och förenar byggnadens funktion med dess konstnärliga utsmyckning och arkitektur.

Jag räknar med att avhandlingen ska vara klar hösten 2023.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anna Hamberg