Charlotte Sundström

Administrative Coordinator at Division for Quality Enhancement

Email:
charlotte.sundstrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 5761
Mobile phone:
+46 70 4250916
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Administrative Coordinator at Division for Quality Enhancement, Academic Teaching and Learning

Email:
charlotte.sundstrom[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 5761
Mobile phone:
+46 70 4250916
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postal address:
Box 256
75105 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som administrativ samordnare på avdelningen för kvalitetsutveckling och har min placering på plan 1 i Segerstedthuset.

I mina arbetsuppgifter ingår bl.a. arbetsledning, kursadministration, uppdatering av avdelningens information i medarbetarportalen samt externwebb, sekreterare i beredningsgruppen för det pedagogiska priset och administratör vad gäller betygsombudsmannafunktionen.

Jag sitter i ledningsgruppen på avdelningen.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotte Sundström