Berit Thoudal

Lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
Berit.Thoudal[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6625
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Lecturer at Department of Public Health and Caring Sciences, Nursing

Email:
berit.thoudal[AT-sign]pubcare.uu.se
Visiting address:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Legitimerad sjuksköterska (88), Medicine magisterexamen, huvudämne: vårdvetenskap (02) och Magisterexamen i folkhälsa, vård och omsorg (07).

Kursledare i termin 2 och 3 på sjuksköterskeprogrammet. Studierektor i termin 1-4.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag blev anställd på Uppsala universitet 2003. Jag arbetar som universitetsadjunkt med klinisk tjänstgöring och har min kliniska tjänstgöring inom Hematologi, 50C på Akademiska sjukhuset. Arbetar som lärare inom sjuksköterskeprogrammet och då främst som kursledare i termin 2, 3 och 6. Är också studierektor i termin 1-4. Undervisningsområden är omvårdnad och medicinsk vetenskap samt handleder C-uppsatser. Är bitr. programansvarig för sjuksköterskeprogrammet.

Mina intresseområden är bland annat handledning och sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation. Jag arbetar aktivt för att utveckla VFU handledning för sjuksköterskestudenter. Har arbetat som mentor för nyutexaminerade sjuksköterskor (04-09) och arbetat i olika projekt. Satt i styrgruppen för projektet Klinisk Praktik, Landstinget i Uppsala län (99-00) och var med i arbetsgruppen för delprojektet Alternativ/komplement till Klinisk Praktik (00). Varit med och utvecklat det nya sjuksköterskeprogrammet som startade HT14.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Berit Thoudal