Kerstin Strandberg Wilbrand

Project manager at Division for Contract Education

Email:
kerstin.strandberg.wilbrand[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1850
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag jobbar som projektledare/affärsutvecklare på Avdelningen för uppdragsutbildning. Medicin,vård och farmaci är mina huvudsakliga ansvarsområde där vi har allt från veckolånga,öppna utbildningar till skräddarsydda poängkurser baserat på organisationens behov.

Med en lång erfarenhet från vård, undervisning och verksamhetsutveckling hoppas jag kunna vara ett bra stöd till just dig och din organisation.

Besök gärna vår webbplats www.uu.se/externarelationer.

Keywords: kompetensutveckling medicine livslångt lärande omvårdnad

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Kerstin Strandberg Wilbrand