Andreas Wikblom

PhD student at Department of Philosophy, Aesthetics; Academic Staff

Email:
Andreas.Wikblom[AT-sign]estetik.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postal address:
Box 627
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Intresseområden

Mina intressen berör metaestetiska och normativa frågor kring konst och värde såväl som konstfilosofiska teorier från antiken fram till den brittiska modernismen. Även teorier inom litteratur och tolkning, samt frågan om litteraturens kognitiva dimension. Andra områden av intresse inom filosofi är metafysik, moralfilosofi och filosofins historia.

Avhandling

Min avhandling kommer att behandla den teori som en av Bloomsburygruppens centrala gestalter Clive Bell lägger fram 1914 i den kontroversiella boken Art. Mot bakgrund av den filosofiska kritiken, som framförs mot teorin idag, anser jag att teorin fortfarande är filosofiskt intressant. Mitt förslag kommer att vara att Bells teori är ett tidigt försök att förklara det filosofiska innehållet i postimpressionismen, det vill säga, att förklara meningen med den moderna estetiken inom bildkonsten. Det väsentliga med Art är att Bell myntar ett nytt värdebegrepp för modern bildkonst, den om signifikant form. Detta välkända och kontroversiella begrepp inom filosofisk estetik, känd som Bells estetiska hypotes, kondenserar den moderna visionen, den föreslår en form av estetisk realism, förbunden med fenomenet postimpressionism, som skisserar varför postimpressionismen äger rum mot bakgrund av impressionismen och akademiskt målande.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.