Eva-Lotta Funkquist

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health, Perinatal, Neonatal and Pediatric Cardiology Research

Email:
Eva-Lotta.Funkquist[AT-sign]kbh.uu.se
Telephone:
+46-73 0306201
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Eva-Lotta Funkquist är docent och arbetar som lektor på Institutionen för kvinnors och barns hälsa med ansvar för Specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Hon är barnsjuksköterska och barnmorska. Hennes forskningsämnen är amning, spädbarns sömn och föräldrars mående.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Eva-Lotta Funkquist är barnsjuksköterska och barnmorska. Hon arbetar kliniskt på BB på Akademiska sjukhuset. Hon undervisar på och är ansvarig för Specialistsjuksköterskeprogrammet för hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Eva-Lotta undervisar också på sjuksöterskeprogrammet och på kursen Amning och bröstmjölk.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Eva-Lotta Funkquist är ansvarig för Amningsstudien på Uppsala universitet. Studien är ett projekt som är inriktat på att förbättra amningsstödet i hela vårdkedjan, på barnmorskemottagningarna, sjukhuset och i barnhälsovården. Amningsstudien är utarbetad utifrån två vetenskapliga teoretiska teorier; anknytningsteorin och teorin om self-efficacy. Projektet innehåller utbildning av personal, förbättrade vårdrutiner och utarbetande av informationsmaterial till föräldrar. Två doktorander har hittills disputerat inom projektet, Emma Gerhardsson och Paola Oras. Tre doktorander är för närvarande engagerade i Amningsstudien: Ingrid Blixt, Erika Andresén och Maria Wickström. Inom Amningsstudien pågår projekt i regionerna Uppsala, Sörmaland och Gävleborg.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Eva-Lotta Funkquist