Helena Volgsten

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences

Email:
helena.volgsten[AT-sign]pubcare.uu.se
Telephone:
+4618-471 6482
Mobile phone:
+46 72 5193622+46 73 4697147
Visiting address:
BMC, Husargatan 3

Postal address:
Box 564
751 22 UPPSALA

Affiliated Researcher at Department of Women's and Children's Health, Obstetric and Reproductive Health Research

Email:
Helena.Volgsten[AT-sign]kbh.uu.se
Mobile phone:
+46 72 5193622+46 73 4697147
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Keywords: infertility reproduktiv hälsa assisted reproductive technologies

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Disputerat i Obstetrik och gynekologi med en avhandling om förekomst och riskfaktorer för ångest och depression hos infertila kvinnor och män i samband med assisterad befruktning (ART). Min forskning har fokus på reproduktiv hälsa/ohälsa, vilket kan innebära ofrivillig barnlöshet/infertilitet och missfall. En femårsuppföljning av de infertila paren beskriver psykisk hälsa och behandlingsutfall efter avslutad ART, beroende på om behandlingen resulterat i barn eller inte. Ett forskningsprojekt har genomförts med syfte att studera vård och stöd i samband med tidiga/uteblivna missfall. Studier om amningsförekomst och hud-mot-hud vård hos sent underburna barn under vårdtiden på BB har avslutats. Ett forskningsprojekt med syfte att ta reda på egenskaper och motiv att som ensamstående kvinna välja moderskap genom ART har genomförts efter ny lag 2016. Fortsatt forskning har fokus på kvinnors och mäns sexuella hälsa i samband med assisterad befruktning. Ett annat projekt avser att studera kulturdoulans roll för den nyanlända gravida kvinnan. Annan forskning involverar kvinnors reproduktiva hälsa i ett globalt perspektiv i samarbete med universitet i Tanzania med fokus på förlossningsutfall och respektfull obstetrisk vård.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Helena Volgsten