Jesper Olsson

Professor at Department of Literature and Rhetoric

Email:
jesper.olsson[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

I am Senior Lecturer and Researcher in Literary Studies. My research focuses on literature, art, and media – from gramophones to digital networks – and approaches media as ecologies and infrastructures in culture, society, and everyday life.

Keywords: poesi mediearkeologi medieekologi cybernetik ljud postdigital

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

– Litteraturkritik i Svenska Dagbladet (www.svd.se)

– Presentation i podden Allt du velat veta av min senaste bok, Postdigital litteratur (2022): https://poddtoppen.se/podcast/1038870950/allt-du-velat-veta/407-om-postdigital-litteratur-med-jesper-olsson

– Mikroessäer om fiske och litteratur i Sveriges Radio P1, Fiska för livet, del 1–6: https://sverigesradio.se/fiska-for-livet (del av ett essäprojekt om fiskar, fiske, litteratur och filosofi).

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag disputerade i litteraturvetenskap 2005 vid Stockholms universitet med avhandlingen Alfabetets användning. Konkret poesi och poetisk artefaktion i svenskt 1960-tal. Min post doc inleddes vid University of California, Davis (2007–2008) och ägnades åt bandspelaren som estetisk teknologi. Därefter var jag verksam som akademiforskare vid Stockholms Universitet 2008–2011 innan jag hösten 2011 anställdes som LiU Research Fellow vid Linköpings universitet, där jag bildade forskningsgruppen LMI (Litteratur, medier, informationskulturer). Jag blev 2015 lektor vid LiU, 2016 biträdande professor och 2018 professor i språk och kultur med inriktning mot litteraturvetenskap och mediehistoria. Jag har bland annat lett ett VR-forskningsprojekt om digitaliseringens effekter på svensk litteratur (2013–2018) och var under åren 2017–2019 programchef för det internationella interdisciplinära forskningsprogrammet The Seed Box. A Mistra-Formas Environmental Humanities Colllaboratory. Jag har även engagerat mig i frågor om humaniora som kunskapsfält och var under åren 2013–2017 medlem i tankesmedjan Humtank. Under 2021–2023 var jag verksam som proprefekt för forskning vid Institutionen för kultur och samhälle vid LiU. Internationella gästforskarvistelser: SUNY/Buffalo, NY, 1998–1999 (som doktorand), Getty Research Institute 2010 och Leuphana-universitetet 2022; 2009–2010 var jag under kortare perioder gästlärare vid universitetet i Vilnius. Jag är även verksam som litteraturkritiker, bland annat i Svenska Dagbladet, och var tidigare med och grundade och verkade som redaktör för tidskriften OEI.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning handlar om skärningspunkterna mellan litteraturens, konstens och mediernas historier. Under senare år har jag även ägnat mig åt frågor om teknologi, miljö och ekologi inom litteratur och konst. En tonvikt i min forskning har legat på modernistisk, avantgardistisk och samtida litteratur. För närvarande avslutar jag ett projekt om "teknoekologier" i litteraturen från 1960-talet till idag och har just inlett två större forskningsprojekt om ljudinspelningar av poesi och om den postdigitala boken i Sverige.

"'Hallå där, nu suckar jag.' Om ljudinspelning i svensk poesi" (2023–2026) finansieras av Vetenskapsrådet, mer information här: https://www.littvet.uu.se/forskning/forskningsprojekt/halla-dar--nu-suckar-jag/.

"Sid(o)spår: svenska böcker i det postdigitala tillståndet" finansieras av Ridderstads stiftelse. Syftet är att undersöka svenska tryckta böckers omvandlingar i ett 2000-tal där digitala medier blivit självklara. Å ena sidan ska estetiska former, produktions- och cirkulationsvillkor belysas, å den andra ska ett intresse för och återbruk av äldre uttryck och metoder begrundas. Fokus ligger på småskaliga litterära praktiker vid sidan av de stora aktörerna: från oberoende risograftryckare till bokbytesskåp, experimentell poesi och artists' books.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Jesper Olsson