Leonard Örner

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
leonard.orner[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag började som doktorand våren 2024 med ett brett forskningsprojekt om det svenska strandskyddet. Tidigare har jag arbetat som lärare vid Stockholms universitet och som specialistföredragande i miljörätt vid Mark- och miljööverdomstolen. Vid sidan av arbetet som doktorand föreläser jag då och då om miljörätt, särskilt strandskydd och artskydd, bl.a. för domstolsakademin.

Kontakta mig gärna om du vill diskutera strandskydd eller har förslag på vad jag borde ta upp i min avhandling!

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.