Ebba Riberdahl

PhD student at Department of Law, Doctoral Candidates

Email:
ebba.riberdahl[AT-sign]jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26

Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand sedan hösten 2023.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jur. kand. vid Stockholms universitet 2017-2021

Notarietingstjänstgöring vid Stockholms tingsrätt 2021-2023

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt avhandlingsprojekt har sitt fokus på frågan om farebrott som brottskonstruktion; en deliktsform som – till skillnad från effektbrotten – inte kräver, för att ett brott ska anses fullbordat, att viss skada har uppkommit. Det är en brottsform som stegrat i populäritet hos lagstiftaren men som också är underforskad och stundvis hårt kritiserad av rättsvetenskapen. Med utgångspunkt i farebrottskonstruktionernas möjliga potential ämnar min forskning att utreda gällande rätt, tydliggöra farefigurens ursprung och funktion samtidigt som jag kritiskt diskuterar regleringen och faredeliktens väg framåt. Målet med projektet är således att åstadkomma en systematisk analys av fareinstitutet.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.