Viveca Sjöstedt

PhD student at Department of Civil and Industrial Engineering, Industrial Engineering and Management

Email:
viveca.sjostedt[AT-sign]angstrom.uu.se
Telephone:
+4618-471 1899
Mobile phone:
+46 73 4697518
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 169
751 04 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i projektet "Hållbar eller segregerad? Energigemenskaper för en bred hållbar energiomställning”. Projektet startade i september 2021. Det är finansierat genom ett anslag på 8 miljoner kronor från Formas. Projektet är planerat att vara klart i mitten av 2025.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Viveca Sjöstedt