Frida Pålsson Hennoks

Adjunct Lecturer at National Centre for Knowledge on Men's Violence Against Women

Email:
frida.palsson.hennoks[AT-sign]nck.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 17
Postal address:
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Universitetsadjunkt, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Även sjuksköterska på Kvinnofridsmottagningen på Akademiska sjukhuset. Båda under Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK,

Kursledare för valbara kursen inom sjuksköterskeprogrammet Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer och dess inverkan på hälsan 7,5 hp.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Frida Pålsson Hennoks