Magdalena Rozenberg

PhD student at Department of Literature and Rhetoric

Email:
magdalena.rozenberg[AT-sign]littvet.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Postal address:
Box 632
751 26 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Doktorand i litteraturvetenskap sedan januari 2023.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur döttrars subjekt formas i relation till mödrar i samtida skandinavisk poesi och prosa.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand sedan januari 2023 och har en masterexamen i litteraturvetenskap från Köpenhamns universitet, 2019. Under 2021-2022 arbetade jag som projektassistent, konferensarrangör och redaktör på Centre for Scandinavian Studies vid Lunds universitet.

Deltar i EU-projektet "MotherNet: Developing a New Network of Researchers on Contemporary European Motherhood”.

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Konferenser

Nationell ämneskonferens i litteraturvetenskap, Genusperspektiv på litteratur, litteraturvetenskap och litteraturundervisning, Umeå 2022.

”Discourses on Motherhood”, London Centre for Interdisciplinary Research, University of London, London 2022.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Magdalena Rozenberg