Eva Randell

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of social work, Faculty

Email:
eva.randell[AT-sign]uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H

Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Den pågående forskningen handlar om ungdomar med intellektuella svårigheter samt tre olika forskningsprojekt som handlar om föräldrastöd:

  • Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva svårigheter som får interventionen PYC (parenting young children) i hemmiljö
  • Tidigt föräldrastöd med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö och erbjuda stöd och hjälp med gemensamma insatser från Barnhälsovården och socialtjänstens öppenvård (projektet BarnSäkert/SEEK)
  • Implementering av föräldrastödsprogrammet ICDP (International Child Development Program) inom ramen för SFI (svenska för invandrare)

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.