Maria Bergenheim

Communications officer at Innovation Partnership Office

Email:
maria.bergenheim[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1933
Visiting address:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38

Postal address:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som kommunikatör för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Uppsala Universitet är värdaktör för IoT Sverige och programmet har sin hemvist inom enheten Uppsala Universitet Samverkan (UUS). I min roll som kommunikatör bistår jag även UUS med olika typer av kommunikationsinsatser. Innehållsproduktion och webb är mina styrkeområden. Jag arbetar även med både foto och enklare videoproduktion.

Keywords: webb intern kommunikation samverkan digital kommunikaiton content

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Maria Bergenheim