Charlotte Mårland

PhD student at Department of Art History, Conservation

Email:
charlotte.marland[AT-sign]konstvet.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Charlotte Mårland är doktorand i konstvetenskap med inriktning kulturvård och knuten till GRASS (Graduate School in Sustainability Studies) vid Campus Gotland. Avhandlingen fokuserar på hur lagstiftning och policy instrument hanterar balansen mellan kulturhistoriska värden och krav på energieffektivisering i de nordiska länderna med utgångspunkt i den nordiska trästaden.

Keywords: energy efficiency cultural heritage law policy instruments

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Charlotte Mårland