Anders Gustafsson

Human Resources Strategist at Human Resources Division, Unit for HR strategies

Email:
anders.gustafsson[AT-sign]uu.se
Telephone:
+4618-471 1948
Mobile phone:
+46 70 1679163
Visiting address:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 256
751 05 UPPSALA

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

HR strateg - Chefsutvecklare

Kursledare för Universitetets Prefektprogram och Chefsprogram. Arbetar även med individuell ledarutveckling, handledning i grupp och ledningsgruppsutveckling. Ger även stöd vid verksamhets- och organisationsförändringar. Leder mentorsprogrammet för nya prefekter. Kursledare för Klart ledarskap.

Keywords: chefshandledning ledningsgruppsutveckling chefsprogram prefektprogram organisationsutveckling klart ledarskap mentorsprogram

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Anders Gustafsson