Karin Nordh

PhD student at Department of Education

Email:
karin.nordh[AT-sign]edu.uu.se
Telephone:
+4618-471 2435
Visiting address:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This paragraph is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i Didaktik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och tillhör forskarskolan RelMaS (Relevancing mathematics and science education). I min forskning intresserar jag mig för kunskaper, normer och världen inom undervisning kopplat till miljö- och hållbarhetsfrågor.

Please contact the directory administrator for the organization (department or similar) to correct possible errors in the information.

Karin Nordh